IV PREMI D’INVESTIGACIÓ J. F. MIRA // IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN J. F. MIRA

Premi JF Mira

L’Associació Valenciana d’Antropologia

Finalitat
El “Premi d’Investigació J. F. Mira” té com a finalitat la investigació, l’estudi i la difusió de l’antropologia sociocultural en l’àmbit del País Valencià.
Bases
1. Podran concórrer els estudiants i joves investigadores i investigadors ho desitgen, sempre que no superen els 35 anys d’edat.
2. Les obres seran inèdites, escrites en català o castellà, i no podran haver estat premiades en altres certàmens. Es presentaran tres còpies preservant l’anonimat.3. Els originals hauran de tindre una extensió entre 150 i 300 pàgines, incloses les notes i la bibliografia, en format DIN-A4, a espai i mig, i per una sola cara.
4. El contingut podrà versar sobre qualsevol temàtica sempre que es faça des d’una perspectiva antropològica. Es donarà prioritat a aquells treballs centrats a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
5. Els originals es remetran abans del 31 de desembre del 2014, sota lema, a l’AVA (Direcció postal: Facultat de Ciències Socials, Departament de Sociològia i Antropologia Social, Av. Tarongers 4-B, 46021-València), acompanyats d’un sobre tancat en l’exterior del qual figure la inscripció: “II Premi d’Investigació J. F. Mira”, així com el títol de l’obra i el lema. En l’interior del referit sobre es farà constar el nom, direcció i telèfon i la resta de dades de l’autora o l’autor, així com un breu curriculum vitae.
6. El “II Premi d’Investigació J. F. Mira” serà dotat de 1000 euros i la publicació de l’obra, en la col·lecció Antropològiques de l’editorial Germanías-AVA. L’autor/a rebrà, a més, 30 exemplars de l’esmentada publicació i un diploma acreditatiu.7. Els textos presentats podran ser retirats en un termini de 15 dies des del veredicte del jurat.
8. L’Associació Valenciana d’Antropologia designarà en el seu moment el jurat qualificador, les resolucions del qual seran inapel·lables.
9. El jurat emetrà el seu veredicte en la segona quinzena de gener del 2015 i podrà declarar desert el Premi si, al seu parer, cap de les obres presentades reuneix els requisits suficients.
10. El fet de concórrer a aquest Premi implica la total acceptació de les seues bases.

  IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN J. F. MIRA

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Becas, ayudas y premios. Guarda el enlace permanente.