SEMINARIO: “LES MUTACIONS DEL FET RELIGIÓS EN L’ESPAI URBÀ. BALANÇ DELS CONFLICTES AL VOLTANT D’EQUIPAMENTS RELIGIOSOS”

Les mutacionsEl seminario se celebrará el viernes, 11 de marzo de 2016, en l’Arxiu d’Etnografia de Catalunya (Aula 521). Campus Catalunya.

Coordinación: Dr. Jordi Moreras URV-PluralReligio-Dafits jordi.moreras@urv.cat

Presentació

La religió mai ha estat un fet estrany per a la ciutat. Les referències religioses van ordenar l’estructura dels vells nuclis urbans. El creixement urbanístic va portar que es construïssin nous equipaments religiosos per donar resposta a les necessitats espirituals de les noves poblacions atretes cap a la ciutat. En les darreres dècades, altres migracions han introduït altres credos, altres pràctiques i altres simbologies, que s’han anat instal·lant de forma discreta en barris, des del centre fins a la perifèria. L’encaix d’aquests espais ha mostrat diferents registres de resposta social, que van des del rebuig fins a l’acceptació, sense oblidar tampoc la indiferència. Aquesta diversitat de reaccions indica el progrés de la societat espanyola en el reconeixement de la seva diversitat religiosa. Igualment, les administracions públiques han anat elaborant diferents respostes en relació amb l’obertura de nous equipaments, actualitzant ordenances municipals, aprovant nous instruments legals en l’àmbit de l’urbanisme i desenvolupant iniciatives de sensibilització de caràcter preventiu per evitar respostes veïnals contràries a la instal·lació d’aquests equipaments.

Tot i el camí recorregut, se segueixen plantejant interrogants davant l’encaix d’equipaments religiosos que pertanyen a col·lectius que reben més rebuig social. L’obertura de mesquites musulmanes, d’esglésies evangèliques africanes i gitanes o temples sikhs, encara provoca recels i desconfiances que plantegen un seriós repte a les polítiques públiques en matèria de reconeixement de la diversitat religiosa.

Aquest seminari pretén fer un balanç de les anàlisis que s’han elaborat a Catalunya i Espanya pel que fa a aquestes polèmiques i a les iniciatives de prevenció i intervenció relacionades amb la gestió d’aquestes situacions conflictives. L’objectiu és establir les bases empíriques i d’experiència, sobre les quals es pugui formular una agenda d’accions que caldrà plantejar a mitjà i llarg termini per superar aquestes tensions.

 Más información en http://dafits.urv.es/pluralreligio

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Cursos y conferencias. Guarda el enlace permanente.